Aktualności

10 czerwca 2019 17:15 | Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pniewy

 

Wójt Gminy Pniewy informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2019-2032” od dnia 17 do 30 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Pniewy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Pniewy.

Mieszkańców Gminy Pniewy, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Przeczytano: 386 razy.| Wydrukuj|Do góry