Aktualności

08 maja 2019 09:04 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiamy, że w dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Kontrola zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Pniewy w 2018 roku.
  4. Kontrola przetargów i umów inwestycyjnych za 2018 rok.
  5. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
  6. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Pniewy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przeczytano: 1081 razy.| Wydrukuj|Do góry