Aktualności

10 kwietnia 2019 15:26 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 10.04.2019 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  5. Przyjęcie protokołu nr VII.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 14 marca 2019 r.
  6. Przyjęcie protokołu nr VIII.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.             określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty.

7.2. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy

7.3. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019.

7.4. powołania Komisji Statutowej.

8. Sprawy różne.
9. Wnioski i interpelacje.
10. Zamknięcie Sesji.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Pniewy zapraszają Radnych i zaproszonych gości na spotkanie Wielkanocne.

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                      Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 393 razy.| Wydrukuj|Do góry