Aktualności

15 marca 2019 14:37 | Aktualności

Podsumowanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Pniewy

W dniu 14 marca 2019r. odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Pniewy, zwołana na wniosek Wójta Gminy Pniewy.

Przed rozpoczęciem sesji Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak wręczył przybyłym sołtysom upominki z okazji Dnia Sołtysa, obchodzonego dnia 11 marca.

Następnie otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Sowiński. Pod głosowanie zostały poddane dwie uchwały. Pierwsza to Uchwała  Zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2019, druga uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.  
W uchwale zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2019 zostały między innymi zabezpieczone środki na zakup agregatu prądotwórczego w wysokości 60 000,00 zł. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu, dotyczyła realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1607W Konie – Wilków na odcinku Wilczoruda Parcela – Ciechlin od km 3+190 do km 4+990 o długości 1800,00 mb”. Całkowita wartość zadania wynosi 2 783 000,00zł. Na  wykonanie tego przedsięwzięcia Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego, w wysokości 2 226 000,00 zł, w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, co stanowi 80% wartości zadania.  Pozostałe 20% pokrywane jest z budżetu Powiatu Grójeckiego i Gminy Pniewy, z czego 222 800,00 zł (40%) pokrywa Powiat Grójecki i 334 200,00zł (60%) Gmina Pniewy. Obydwie uchwały zostały przegłosowane przez Radę Gminy Pniewy.

Przeczytano: 1226 razy.| Wydrukuj|Do góry