Aktualności

14 marca 2019 12:10 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

Zawiadamiamy, że w dniu 21 marca 2019 (czwartek) o godz. 1130 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na rok 2019 w Gminie Pniewy.

3.2  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do organu regulacyjnego.

 1. Rozpatrzenie pisma z Wealth Solutions – Inwestycje Ziemskie Sp. z o.o. dotyczącego planowanego siedliska rolniczego w obrębie działek ew. nr 132/3, 132/12 – 132/38 w m. Michrów.
 2. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Wola Grabska w sprawie umieszczenia drogi nr 64.I w czołowym planie naprawczym dróg gminnych.
 3. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Józefów w sprawie nie demontowania zamocowanego jednego z progów zwalniających oraz znaków drogowych: „ograniczenie prędkości do 20 km/h” oraz „informacja o progu zwalniającym”.
 4. Rozpatrzenie pisma z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.
 5. Rozpatrzenie pisma Pana Aleksandra Przybysza w sprawie wyrażenia zgody na budowę budynku mieszkalnego wraz z gospodarczym na dz. nr 61/1 we wsi Jeziora.
 6. Rozpatrzenie informacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamieszczeniu na stronie internetowej opracowania „Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.”
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przeczytano: 379 razy.| Wydrukuj|Do góry