Aktualności

14 marca 2019 09:02 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiamy, że w dniu 21 marca 2019 (czwartek) o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy Pniewy w sprawie:

3.1   ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

3.2   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

3.3   przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.

3.4   przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach za 2018 rok

3.5   przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 dla Gminy Pniewy za 2018 rok.

3.6   zmiany uchwały nr IV.20.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przeczytano: 368 razy.| Wydrukuj|Do góry