Aktualności

11 marca 2019 17:17 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, w dniu 14 marca 2019r.

Pniewy, dnia 11.03.2019 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2019.

2.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 361 razy.| Wydrukuj|Do góry