Aktualności

01 lutego 2019 14:47 | Aktualności

Harmonogram szkoleń "Ja w Internecie"

Zapraszamy do udziału w programie  „J@ w Internecie”

 

Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

 W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Moje finanse i transakcje w sieci
  3. Rolnik w sieci
  4. Kultura w sieci
  5. Działam w sieciach społecznościowych
  6. Tworzę własną stronę internetową (blog)
  7. Mój biznes w sieci

Czas szkolenia: 12 godzin na 1 moduł – (2 dni x 6 godzin). Szkolenia będą odbywały się na terenie szkół podstawowych na terenie gminy Pniewy, w soboty i niedziele. W trakcie szkolenia zapewniony jest posiłek.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Przy rejestracji należy zadeklarować nazwę wybranego bloku.

Zapisy i informacje: Urząd Gminy Pniewy, pokój nr 7, Justyna Płodzik, promocja@pniewy.pl, tel: 048 668 64 24 wew.106

Po zakończeniu szkoleń Gmina Pniewy przekaże, zakupiony w ramach realizacji programu „Ja w Internecie”, sprzęt komputerowy do szkół podstawowych z terenu gminy.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

1.jpg

Przeczytano: 703 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: