Aktualności

09 stycznia 2019 12:02 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

OGŁOSZENIE

 

w sprawie  otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn.  zm.)

 

Wójt Gminy Pniewy

 zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do uczestnictwa i składania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora +


Treść ogłoszenia pdf (kliknij)

Formularz oferty pdf (kliknij)

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Pniewy z dnia 08.01.2019r (kliknij)

Przeczytano: 652 razy.| Wydrukuj|Do góry