Aktualności

05 grudnia 2018 07:33 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r.

Pniewy, dnia 03.12.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

11 grudnia 2018 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1    zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2018.

5.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

5.3 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5.4 zmiany uchwały nr XXII/159/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pniewy.

5.5 ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy.

5.6 powołania członków Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy.

5.7 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy na rok 2019.

5.8 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           Grzegorz Sowiński

 

Przeczytano: 532 razy.| Wydrukuj|Do góry