Aktualności

26 listopada 2018 16:31 | Aktualności

Odbiór drogi w Ciechlinie

W dniu 23 listopada 2018r nastąpił odbiór techniczny zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej
nr 1612W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o długości 600,00 mb”.

Szczegółowy zakres robót obejmował  wykonanie następujących prac:

 1. Roboty ziemne z transportem urobku,
 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 3. Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie,
 4. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  w węźle betoniarskim  5,0 MPa o grubości 20 cm,
 5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji  31,5-63 mm -   warstwa dolna o grubości 20 cm,
 6.  Wykonanie podbudowy z kruszywa  o frakcji  0-31,5 mm- warstwa górna o grubości 10 cm,
 7. Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m2,
 8. Skropienie bitumem między warstwowe,
 9. Wykonanie warstwy  wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2),
 10. Wykonanie warstwy  ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC-11S o grubości  4 cm po zagęszczeniu  (KR-2),
 11. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem na szerokości 0,50 m na powierzchni 600,00 m2.

Efekt rzeczowy inwestycji: Nowa nawierzchnia bitumiczna  na odcinku długości 600,00 mb o szerokości 5,50 m  oraz pobocza z destruktu na szerokości 0,50 m.

Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Grójcu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 1 105 256,48 zł z czego dotacja od Wojewody Mazowieckiego wynosi 884 000,00 zł (80%), 110 628,24 zł pokrył Powiat Grójecki i 110 628,24 zł pokryła Gmina Pniewy.

W odbiorze przebudowanego odcinka drogi w Ciechlinie uczestniczyli Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Marzena Rosołowska, Dyrektor PZD w Grójcu Adrian Jachoski, Radny Gminy Pniewy Ireneusz Berdyga, Sołtys Krzysztof Kępień, przedstawiciel wykonawcy F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Damian Bojanek, Inspektor Nadzoru Zbigniew Słomka i pracownik UG Pniewy Mirosław Szmalec.

Przeczytano: 561 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: