Aktualności

06 listopada 2018 15:17 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Pniewy, w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 06.11.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

15 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał:

5.1    Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2018.

5.2 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

5.3 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

5.4 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

5.5 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 540 razy.| Wydrukuj|Do góry