Aktualności

05 listopada 2018 11:33 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Poniżej został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na rok 2019. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia drogą pocztową lub elektroniczną w terminie do 13 listopada 2018 r. ewentualnych uwag i propozycji:

Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy

pniewy@pniewy.pl

Przeczytano: 436 razy.| Wydrukuj|Do góry