Aktualności

18 października 2018 08:49 | Aktualności

Dotacja na uporządkowanie działki w Koceranach

Z końcem września  br. zostały wykonane prace porządkowe na działce należącej do wsi Kocerany. Inwestycja była możliwa do realizowania dzięki pozyskanym przez Gminę Pniewy środkom z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MAZOWSZE 2018.  W ramach MIAS 2018 gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych danego zadania, z tym, że jedno zadanie mogło otrzymać dofinansowanie nie wyższe niż 10 000,00 zł. Umowa o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na realizację zadania pn. „Adaptacja działki na cele infrastruktury służącej użyteczności publicznej” na kwotę 10 000,00 zł, została podpisana w dniu 21 czerwca 2018r. między Województwem Mazowieckim a Gminą Pniewy.

Przeczytano: 466 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: