Aktualności

17 października 2018 09:19 | Aktualności

Umowy grantowe zrealizowane

Na przełomie września i października br. zostały zrealizowane dwie umowy grantowe na terenie Gminy Pniewy, podpisane 29 czerwca 2018r. z Lokalną Grupą Działania „Wszyscy Razem” w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowy zostały podpisane przez Ludowy Klub Sportowy „Pniewy”, na kwotę 25 000,00 zł i Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy, na kwotę 5 000,00 zł.

LKS „Pniewy” przeznaczył otrzymany grant na budowę zbiornika bezodpływowego ścieków o pojemności 10m3, obudowę studni głębinowej i przyłącz wodno-kanalizacyjnych do kontenerów sanitarnych znajdujących się na boisku sportowym w miejscowości Załęże Duże. Wykonane zadanie pozwoli na dalszą rozbudowę zaplecza socjalnego na terenie boiska.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy zakupiło natomiast karuzelę na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie.

Wykonanie obydwu zadań zostało skontrolowane i potwierdzone przez Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” Panią Agnieszkę Listkiewicz. 

Wójt Gminy Pniewy Pan Wiesław Franciszek Nasiłowski składa serdeczne podziękowania Prezesowi LKS „Pniewy” Panu Rafałowi Orzechowskiemu i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy Pani Zofii Rokosz, za zaangażowanie i włożony trud
w przeprowadzenie procedury grantowej oraz za działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Przeczytano: 461 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: