Aktualności

11 października 2018 15:16 | Aktualności

Kolejna dotacja dla Gminy Pniewy

W dniu 11 października br. Gmina Pniewy podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjno-kulturalna w miejscowości Pniewy gm. Pniewy”. Ścieżka przebiegać będzie na odcinku od budynku, w którym znajduje się siedziba GOPS do Urzędu Gminy Pniewy.  W tym miejscu powstanie chodnik, zostaną umieszczone tablice informacyjne dotyczące Gminy Pniewy oraz zamontowany będzie stojak na rowery.

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę drogi gminnej polegającą na zrealizowaniu chodnika o szerokości 1,5 m z zatoką długości 6m, zjazdami na posesje, pochylniami dla niepełnosprawnych. Zostanie również zmodernizowane ogrodzenie przy Urzędzie Gminy, wstawiona nowa brama wjazdowa, zmianie ulegnie również usytuowanie wjazdu na teren urzędu.

Wartość dofinansowania wynosi 95 432,00 zł.

Wniosek został złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objęto Programem Rozwoju Obszarów Wiejskim na lata 2014 – 2020. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wszyscy Razem”.

Zakończenie realizacji planowane jest do końca 2018r.

Przeczytano: 378 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: