Aktualności

08 października 2018 15:01 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali w „Młynie Osieczek”.

Pniewy, dnia 05.10.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

15 października 2018 r. o godz. 1600 w sali w „Młynie Osieczek”.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w mijającej kadencji 2014 – 2018.
 3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
 4. Wnioski i interpelacje.
  1. Analiza pism, które wpłynęły do Rady Gminy.
  2. Sprawy różne.
  3. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy, podziękowania za pracę w kadencji od Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy.
  4. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 409 razy.| Wydrukuj|Do góry