Aktualności

10 września 2018 17:26 | Aktualności

Dotacja dla Gminy Pniewy na „Kampanię edukacyjną – bezpiecznie na rowerze”

W dniu 6 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostało podpisane Porozumienie między Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą a Gminą Pniewy, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pniewy Pana Wiesława Nasiłowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pniewy Pani Agaty Grzejszczyk. Porozumienie zostało zawarte na realizację projektu Gminy Pniewy pn. „Kampania edukacyjna – bezpiecznie na rowerze”.  Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony przez Gminę Pniewy w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Gmina Pniewy otrzymała dotację celową na realizację zadania w wysokości 25 000,00 zł. Kampania edukacyjna zostanie przeprowadzona w placówkach szkolnych na terenie Gminy Pniewy w dniach 15 – 30 września br. O pomoc w jej realizacji Gmina Pniewy zwróciła się do Powiatowej Komendy Policji w Grójcu oraz OSP Konie.  Do udziału
w kampanii Wójt Gminy Pniewy zaprasza dzieci z klas I – VIII oraz III klas gimnazjum. W każdej placówce odbędzie się jedno spotkanie edukacyjne.

W całym województwie mazowieckim dofinansowanie na realizację zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa  otrzymało 10 wnioskodawców, na łączną kwotę 689 903 zł.

Przeczytano: 498 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: