Aktualności

30 sierpnia 2018 13:03 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 8.00.

Pniewy, dnia 30.08.2018 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

11 września 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1    zmieniająca uchwałę budżetową gminy Pniewy na rok 2018,

5.2    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,

5.3       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację Dożynek  

   Powiatowych,

5.4       ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   na terenie Gminy Pniewy,

5.5       ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pniewy miejsc sprzedaży
   i podawania napojów alkoholowych,

5.6       upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań zmierzających do nabycia                                

   działek 252,255,257,258/3,258/7,258/8,258/9,258/10,259,260,264/16 i264/17  

   położonych w miejscowości Michrów,

5.7       uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

   zasobu Gminy Pniewy,

5.8       uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

   przestrzennego Gminy Pniewy.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie Sesji.

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 466 razy.| Wydrukuj|Do góry