Aktualności

30 sierpnia 2018 08:17 | Aktualności

Gospodarstwo opiekuńcze – dla seniorów opieka, dla rolników nowe możliwości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom, przystąpił do realizacji projektu, „Gospodarstwo opiekuńcze – dla seniorów opieka, dla rolników nowe możliwości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020.

W ramach w/w projektu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 12 i 28 września 2018 r. zostaną przeprowadzone dwie konferencje. Każda z konferencji podzielona będzie na dwie części:

1. Sesja plenarno – referatowa dotyczyć będzie:

  • Rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym
  • Sieciowania produktów turystyki wiejskiej i zagród edukacyjnych jako formy konkurencyjności i innowacyjności na obszarach wiejskich
  • Prawodawstwa w dziedzinach agroturystyki i turystyki wiejskiej

2. Panel dyskusyjny dotyczyć będzie:

  • Pracy na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej w ramach którego (Seniorzy III Wieku) przedstawią swoje prace oraz zaprezentują swoje zdolności wokalno–taneczne.

Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i turystyki wiejskiej jak również osób zamierzających w ramach prowadzonej już działalności agroturystycznej otworzyć się na nowe możliwości jakimi są Dzienne Domy Pobytu Seniora. W skład grupy docelowej mogą również wchodzić doradcy terenowi z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oddziału Radom, którzy w późniejszej fazie będą służyć doradztwem w ramach tematyki związanej z operacją.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o zgłoszenie się do doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt tj.:

Ewa Stanik
MODR Oddział Radom ul. Chorzowska 16/18
tel: 48-332-39-63, 48-365-02-06
email: ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

 

Źródło: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/13682-gospodarstwo-opiekuncze-dla-seniorow-opiek.html

Przeczytano: 427 razy.| Wydrukuj|Do góry