Aktualności

31 lipca 2018 14:53 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r.

Pniewy, dnia 31.07.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

08 sierpnia 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1   zmieniająca uchwałę budżetową gminy Pniewy na rok 2018,

5.2   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,   

5.3   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do organu regulacyjnego.

      6. Sprawy różne.

      7. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 428 razy.| Wydrukuj|Do góry