Aktualności

23 lipca 2018 13:22 | Aktualności

"Małe dotacje" dla organizacji pozarządowych

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 477 021,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723).

Więcej informacji na stronie:

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2587,zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-na-male-dotacje.html

Przeczytano: 437 razy.| Wydrukuj|Do góry