Aktualności

18 maja 2018 14:57 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu

Pniewy, dnia 18.05.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

28 maja 2018 r. o godz. 1630 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1         wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

5.2         odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

5.3    przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Pniewy”.

5.4    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia
28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 372 razy.| Wydrukuj|Do góry