Aktualności

10 maja 2018 14:57 | Aktualności

I N F O R M A C J A

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wójta Gminy Pniewy dotyczącymi realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów” pragnę Państwa poinformować, że odbył się przetarg nieograniczony.

Starosta Powiatu Grójeckiego ogłoszenie o przetargu umieścił 30 marca 2018 r. termin składania ofert upłynął 17 kwietnia 2018 r. Oferty złożyło dwóch Wykonawców. Pierwsza złożona oferta opiewa na kwotę brutto 11.128.338,51 zł, druga to kwota brutto 9.956.790,54 zł. Zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez Starostę Powiatowego koszt przebudowy drogi to kwota 6.740 000,00 zł. Szacunkowy koszt wykonania jednego kilometra przebudowy Zamawiający obliczył na 881. 045,75 zł. z najtańszej złożonej oferty wynika, że  koszt ten kształtuje się na poziomie 1. 301 541,25 zł.

Po otrzymaniu tej informacji wystąpiłem do Pana Starosty z pismem, które zamieszczam poniżej do Państwa wiadomości.

W dniu dzisiejszym ukazało się kolejne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyżej wymienione zadanie. Termin składania ofert został wyznaczony na 24 maja 2018. do godziny 1000.

Pniewy, 17.04.2018 r.

Dr.721.11.2018.MS

                                                                                                   

                                                                                                 

 

                                                                                                   Pan

Starosta Powiatu  Grójeckiego

Marek Ścisłowski

ul. J. Piłsudskiego 59

05-600 Grójec

 

 

      W związku z informacją dotyczącą otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów” proponuję Panu spotkanie w trakcie, którego chcę omówić wspólne dalsze działania Gminy Pniewy i Powiatu Grójeckiego dotyczące przeprowadzenia remontu wspomnianej wcześniej drogi powiatowej. Uważam, że w obecnej sytuacji możemy razem przeprowadzić modernizację nawierzchni w istniejącym pasie drogowym. Oczekiwania moje jako Wójta i mieszkańców gminy są w tej chwili bardzo duże. Zarówno ja, jako Wójt jak i Rada Gminy,  jesteśmy zdania, że  zabezpieczone w Budżecie Gminy i Starostwa na ten cel pieniądze w kwocie 3.740.000,00 złotych, powinny zostać w tym roku budżetowym zgodnie z ich przeznaczeniem wydane.

Jestem także zainteresowany udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi na remont nawierzchni na drogach powiatowych Nr 1612W Rożce - Ciechlin i Nr 1607W Konie – Wilków od Wilczoruda-Parcela na odcinku 4250 m. Wspomniane drogi w obecnym stanie praktycznie nie nadają się do użytkowania, olbrzymie wyrwy powstałe w ciągu ostatnich lat eksploatacji sprawiają, że użytkownicy nie są w stanie bezpiecznie się po nich poruszać. 

Proponuję w tej sytuacji możliwie jak najszybsze ustalenie terminu spotkania i podjęcie działań celem poprawy jakości dróg powiatowych Nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów oraz Nr 1612 W Rożce – Ciechlin i Nr 1607W Konie – Wilków.

Przeczytano: 498 razy.| Wydrukuj|Do góry