Aktualności

18 kwietnia 2018 12:35 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Pniewy, dnia 18.04.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

26 kwietnia 2018 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1         zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

5.2         zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5.3         zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 256 razy.| Wydrukuj|Do góry