Aktualności

05 kwietnia 2018 09:26 | Aktualności

Pieniądze z podatku dochodowego do budżetu gminy!

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych trafiają w blisko 40 proc. do budżetu tej gminy, w której jesteśmy zameldowani lub wskażemy jako miejsce zamieszkania. Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldowanych na terenie naszej gminy szacowana jest na kilkaset osób. Jeśli osoby te w swoim formularzu PIT jako swoje miejsce zamieszkania podałyby gminę Pniewy, to w prosty sposób przełożyłoby się na wzrost  dochodów  w budżecie  Gminy.  Zachęcamy zatem - jeżeli  gmina Pniewy jest miejscem Państwa zamieszkania wpiszcie to w formularz PIT!

 

Jak to zrobić? Przy rozliczaniu się z podatku dochodowego od dochodów osobistych wystarczy złożyć osobiście lub przesłać przez internet formularz PIT do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca, w którym mieszkamy i w odpowiedniej rubryce podać aktualny adres zamieszkania. W każdej chwili można również zaktualizować formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) i przekazać go do tego urzędu.
Przypominamy, że właściwe zeznanie podatkowe (PIT –36, PIT –37, itd.) za rok 2017 należy złożyć nie później niż do 30 kwietnia 2018 r.; a właściwym dla gminy Pniewy jest Urząd Skarbowy w Grójcu przy ul. ks. Piotra Skargi 35.

Przeczytano: 454 razy.| Wydrukuj|Do góry