Aktualności

28 marca 2018 12:24 | Aktualności

Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego

logowfosigw_icon.jpgWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od dnia 29.03.2018r ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

Celem programu jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

Beneficjentami mogą być ochotnicze straże pożarne.

Program przewiduje następujące formy dofinansowania:

a) w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych;
b) w formie pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UniiEuropejskiej wynosi do 100% różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a wysokością dofinansowania dla projektu ze środków Unii Europejskiej. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu UE;
c) w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30 000,00 zł.
 
Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku oraz jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przeczytano: 485 razy.| Wydrukuj|Do góry