Aktualności

20 marca 2018 12:04 | Aktualności

Szkolenie z zasad przyznawania pomocy młodym rolnikom i udzielania wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 26 marca 2018 r. na szkolenie:

1.Zasady i tryb przyznawania i wypłaty pomocy w ramach poddziałań:

  • 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw,
  • 6.1 Premie dla młodych rolników w świetle nowelizacji przepisów zawartych w rozporządzeniach.

2. Przypomnienie Zasad i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

Szkolenie kierowane jest do osób reprezentujących podmioty doradcze oraz wypełniające wnioski o przyznanie pomocy w zakresie powyższych poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.
Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. zasady przyznawania pomocy w związku z nowelizacjami rozporządzeń oraz wymagania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej.

w Centrali ARiMR sala A 014
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
w godzinach 9:00 – 15:00.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę podmiotu, który reprezentuje należy kierować na adres mailowy: szkolenia.ddsiop@arimr.gov.pl – zgłoszenia z poddziałania 6.1 i poddziałania 6.3 do dnia 21 marca 2018 r.


Liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń!


Potwierdzenie przyjęcia uczestnika zostanie przekazane mailem zwrotnym.
Organizator nie zapewnia noclegów, ani wyżywienia.

W przypadku znacznego zainteresowania udziałem w powyższym szkoleniu, ARiMR nie wyklucza organizacji ponownych spotkań szkoleniowych w prezentowanym zakresie.

Przeczytano: 272 razy.| Wydrukuj|Do góry