Aktualności

06 lutego 2018 14:02 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Pniewy, dnia 06.02.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

13 lutego  2018 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2018.
    1. Sprawy różne.
    2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 328 razy.| Wydrukuj|Do góry