Aktualności

10 stycznia 2018 11:56 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

„UCHWAŁA ANTYSMOGOWA” Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”.

Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną na potrzeby prac związanych z „uchwalą antysmogową” liczba zgonów spowodowanych złą jakością powietrza na Mazowszu wyniosła w 2015 roku ok. 4 tysiące, a szacowane roczne koszty związane ze śmiertelnością powodowaną przez zanieczyszczenie powietrza na terenie województwa mazowieckiego wynoszą 4,2 – 8,5 mld euro.
Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany te będą jednak stopniowe. Trzeba mieć świadomość, że koszty wymiany kotłów będą znacznie niższe niż szacowane koszty ekonomiczne złej jakości powietrza.

Uchwała antysmogowa została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie „uchwała antysmogowa” (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html)

Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie w pok. nr 5.

Przeczytano: 704 razy.| Wydrukuj|Do góry