Aktualności

09 stycznia 2018 11:46 | Aktualności

Kolejne inwestycje w Ośrodku Zdrowia w Pniewach

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dzięki wsparciu z budżetu Gminy Pniewy przy dużym zaangażowaniu osobistym Wójta Wiesława Nasiłowskiego oraz Radnych Gminy Pniewy a także ze środków własnych SPZOZ - zostały w Przychodni zrealizowane i oddane do użytku kolejne inwestycje - zarówno
w infrastrukturę  ( winda dla osób niepełnosprawnych, parking wokół całego obiektu ) jak i w sprzęt medyczny (aparat USG ) dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

1. Winda dla osób niepełnosprawnych była inwestycją od lat planowaną w Przychodni i w sposób oczywisty niezbędna i konieczną.

Przychodnia zlokalizowana jest formalnie na parterze, jednak jest to bardzo wysoki parter – na blisko 2-metrowych pomieszczeniach piwnic. Co od lat stanowiło dużą barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych oraz dla chorych z dysfunkcjami narządu ruchu czy ciężką niewydolnością krążenia. Obecnie dzięki oddanej do użytku windzie - z wyodrębnionym, osobnym wejściem w sposób komfortowy przystosowanym dla osób niepełnosprawnych - przychodnia nie tylko spełnia wymogi zgodne z wytycznymi i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ale też w kolejnych postępowaniach konkursowych z NFZ zyskuje dodatkowe punkty rankingujące co nie jest bez znaczenia w uzyskiwaniu kolejnych kontraktów
 na nowe poradnie specjalistyczne.

2. Dodatkowo dzięki dotacji z budżetu Gminy Pniewy oraz wsparciu Samorządu został zakupiony przez SPZOZ wysokospecjalistyczny aparat USG, zarówno na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( głowice do badań j. brzusznej, tkanek miękkich, tarczycy, itp. ) jak i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – głównie do Poradni Ginekologiczno-Położniczej ale też na potrzeby odbywających się okresowo w Przychodni innych konsultacji specjalistycznych.

Aparat ma też możliwość poszerzenia o kolejne funkcje : celem  wykonywania badań dopplerowskich ( USG naczyń - tętnic i żył ), badań echokardiograficznych serca czy badań USG ortopedycznych stawów - w zależności od możliwości pozyskania lekarzy specjalistów wykonujących w/wym. badania ( głowice : convex, liniowa, sektorowa, endowaginalna )

3.  Kolejną inwestycją w Przychodni – zrealizowaną jeszcze w 4 kwartale 2017 r. była

budowa wraz z rozbudową parkingu wokół Ośrodka Zdrowia na blisko 95 miejsc parkingowych oraz wspólnego połączenia/ciągu jezdno-pieszego między parkingiem przy SPZOZ a Urzędem Gminy Pniewy. Tak obszerny Parking w sposób komfortowy zabezpiecza potrzeby logistyczne Przychodni i pacjentów nawet w okresach wzmożonej zgłaszalności czy
w czasie kiedy w placówce przyjmuje wieku lekarzy i specjalistów jednocześnie.

4. Dodatkowo SPZOZ Pniewy w wyniku przeprowadzonego przez NFZ w kwietniu i maju 2017 konkursu na leczenie stomatologiczne w tym specjalistyczne leczenie stomatologiczne – uzyskał na kolejna 5 lat ( tj. od 01.07.2017 – do 30.06.2022 ) istotne zwiększenie istniejących kontraktów stomatologicznych ale też zupełnie nowe zakresy w leczeniu stomatologicznym.

Obecnie dzięki zawarciu nowych kontraktów z Przychodnią w rodzaju lecznictwo stomatologiczne funkcjonują:

*Poradnia Stomatologii Ogólnej

*Poradnia Stomatologii Dziecięcej

*Poradnia Ortodontyczna

*Poradnia Protetyczna

Dla potrzeb tej rozbudowanej struktury i nowych poradni stomatologicznych został do przychodni zakupiony kolejny unit/fotel stomatologiczny a także aparat RTG do zdjęć wenątrzustnych – tzw. radiowizjograf cyfrowy oraz zatrudnieni kolejni lekarze specjaliści w poszczególnych dziedzinach stomatologii – m.in. ortodonta, specjalista stomatologii dziecięcej, specjalista protetyki.

Przeczytano: 656 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: