Aktualności

08 stycznia 2018 13:26 | Aktualności

Podsumowanie 2017 roku

Rok 2017 przeszedł do historii, dla władz Gminy był to bardzo pracowity ale i owocny rok.
Wszystkie zaplanowane założenia zostały wykonane.
Remonty dróg gminnych kosztowały budżet 1.859,891,95 złotych. Położono 12 kilometrów 278 metrów nawierzchni emulsyjno-grysowej.

Nową nawierzchnię zyskały drogi w miejscowościach Kruszew, Wola Pniewska, Witalówka, Osieczek, Michrów, Jeziora-Nowina, Jeziora, Załęże Duże, Kocerany, Jurki, Wola Grabska, Czekaj.

Dwie duże inwestycje polegające na  położeniu nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy zostały przeniesione do realizacji w 2018 roku. Środki na ten cel zarezerwowane
są w budżecie na rok 2018.

Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego zakupiono kruszywo kamienne
za 170.149,16 złotych. Dzięki temu zostały wyremontowane kolejne drogi gminne.

Wykonano na wszystkich drogach remonty cząstkowe za kwotę 71.479,69 złotych.

Przyznano Gminie dotację w wysokości 133 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych na zadanie: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Jurki – Kruszew – Wola Pniewska. Na „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2017” otrzymaliśmy dotacje
w wysokości 10.345,86 złotych.

W budynku Urzędu Gminy zamontowano klimatyzację, została także wymieniona stolarka drzwiowa, zmodernizowano też stację uzdatniania wody w Michrowie.

Oprócz tego zadbaliśmy o naszych mieszkańców organizując bezpłatne kursy nauki języków obcych (niemiecki, angielski), po raz XII odbyła się „NOC ŚWĘTOJAŃSKA”. Już szósty raz wręczyliśmy nagrody rodzinom, które brały udział w konkursie „OGRÓDEK WARZYWNY W KAŻDEJ RODZINIE”.

2017 rok był szczególnie trudny dla naszych mieszkańców. Pogoda płatała ogromne niespodzianki. W wyniku wiosennych przymrozków do Gminy wpłynęło 543 protokoły
o szacowanie szkód. Bardzo mokra aura spowodowała także podtopienia i zalania. Naszej gminy nie oszczędziły też huragany. Najdotkliwszy nawiedził Gminę Pniewy
29 czerwca 2017 r.

30 listopada 2017  r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych. Została sprzedana działka gminna w Osieczku za kwotę brutto 137.231 złotych i działka gminna w miejscowości Jeziora za kwotę brutto 68.757 złotych.

     Na rok 2018 w budżecie zaplanowano uzyskać dochody w wysokości 20.491.327,00 złotych, wydatki zaplanowano w kwocie 20.025.327,00 złotych.

Rada Gminy uchwalając tegoroczny budżet zabezpieczyła zgodnie z Uchwałą intencyjną kwotę 1.500.000,00 złotych na udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów”.

Zaplanowano remonty następujących dróg gminnych

- remont drogi Przęsławice-Tomaszówka -30.000,00 zł.

- przebudowa drogi gminnej Konie – Wólka Załęska 110.000,00 zł.

- przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Michrów – Kocerany (został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej) 290.000.00 zł.

Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego zaplanowano zakup tłucznia za 218.104,97 złotych.

Wójt i Rada Gminy zdają sobie sprawę z potrzeb wynikających z utrzymania dróg gminnych, jednak uważają, że jest pilna potrzeba przeprowadzenia przebudowy drogi powiatowej  Nr 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów.

 

Przeczytano: 716 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: