Aktualności

24 listopada 2017 14:14 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 24.11. 2017 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz.900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:

2.1    uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

2.2    Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

2.3    zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.

2.4    określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pniewy.

2.5    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze.

2.6    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie.

2.7    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie 

2.8    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Papieża Jana Pawła II  w Kruszewie  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Papieża Jana Pawła II  w Kruszewie.

        3. Zamknięcie sesji.

 

 

Stosownie do dyspozycji art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy załączam projekty uchwał.

 

Przeczytano: 564 razy.| Wydrukuj|Do góry