Aktualności

07 listopada 2017 13:15 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Z A P R O S Z E N I E na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Pniewy, dnia 27.10.2017 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

13 listopada  2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

5.1    Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

5.2    Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pniewy.

5.3 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

5.4 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

5.5 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

            5.6 Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

5.7 Uchwała w sprawie: nadania nazw ulic drogom gminnym na terenie wsi Kocerany.

5.8 Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy
z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

5.9 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Michrów-Stefów.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 356 razy.| Wydrukuj|Do góry