Aktualności

20 października 2017 11:40 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Poniżej został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na rok 2018.

Zapraszam do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia drogą pocztową lub elektroniczną w terminie do 10 listopada 2017 r. ewentualnych uwag i propozycji:
Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2 05-652 Pniewy

edukacja@pniewy.pl

Przeczytano: 429 razy.| Wydrukuj|Do góry