Aktualności

22 września 2017 10:25 | Aktualności

Konkursy dla NGO - kalendarz konkursów grantowych i ważnych terminów

 

06 września 2017r.

Wiosenny Inkubator Innowacji

08 września 2017r.

3. Edycja programu Pracownia Orange

EKES: Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego

MEN: Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”

10 września 2017r.

FARE: małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Action Week.

 

11 września 2017r.

Fundacja PZU z kulturą

 

12 września 2017r.

Fundacja BGK „Na dobry początek”

 

15 września 2017r.

Meet-and-Code

NCK: „Kultura-Interwencje 2017”

NFOŚiGW – edukacja ekologiczna

POWER 4.3 Współpraca międzynarodowa

18 września 2017r.

MSZ: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy”

 

20 września 2017r.

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

MSiT: „Sport Wszystkich Dzieci” – zadanie „Wspieranie organizacji Imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

 

29 września 2017r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa: 3.2 „Innowacyjne rozwiązania an rzecz aktywizacji cyfrowej”

Interreg Polska – Saksonia

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii: Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

 

30 września 2017r.

Fundacja Banku Zachodniego: „Tu mieszkam – tu zmianiam”.

MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

Społecznik Roku.

 

1 października 2017r.

Black Sea Trust for Regional Cooperation: CEE Democracy

Europejska Fundacja Młodzieży – międzynarodowe działania młodzieżowe.

 

źródło - https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nu115cpm0138bocl0524ts08do@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw

Przeczytano: 416 razy.| Wydrukuj|Do góry