Aktualności

07 września 2017 15:21 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

ZAPROSZENIE

Pniewy, dnia 07.09. 2017 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. o godz.1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały Zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Pniewy
    z Powiatem Grójeckim do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych
    Nr 1602W Wilczoruda-Michrów i Nr 1601W Pniewy-Rembertów” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

Stosownie do dyspozycji art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy załączam projekt uchwały.

Przeczytano: 525 razy.| Wydrukuj|Do góry