Aktualności

04 września 2017 17:58 | Aktualności

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Program będzie realizowany również w powiecie grójeckim. Współfinansowany jest on z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych- zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci  przystępujących do obowiązku szkolnego. Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu planowana jest w dwóch edycjach w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r. W ramach programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu, po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów oraz uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl

Przeczytano: 396 razy.| Wydrukuj|Do góry