Aktualności

01 września 2017 12:33 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  wsparcia     w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji - Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska. W związku z powyższym w załączeniu przesyłam głoszenie o naborach w raz z z załącznikami z prośbą o zamieszenie na stronie internetowej UG. Jednocześnie pragnę podziękować za udział w szkoleniu wprowadzającym, które dotyczyło naboru wniosków w ramach Podnoszenia Kapitału Społecznego. Wnioski przyjmowane będą w terminie 18.09. – 02.10. 2017r. 

Przeczytano: 422 razy.| Wydrukuj|Do góry