Aktualności

27 lipca 2017 11:12 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie

Pniewy, dnia 27.07.2017 r.

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

4 sierpnia 2017 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

5.1    Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

5.2    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Grójeckiemu.

5.3    W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002r.)

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                              /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 598 razy.| Wydrukuj|Do góry