Aktualności

25 lipca 2017 12:22 | Aktualności

Urząd Gminy Pniewy przypomina przedsiębiorcom, że 31lipca 2017 roku mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w pierwszym półroczu 2017 roku.

Urząd Gminy Pniewy przypomina przedsiębiorcom, że 31 lipca mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w pierwszym półroczu 2017 roku.

Opłaty eksploatacyjne wnoszone są co pół roku. Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny w terminie do 31 lipca 2017 r. zobowiązani są do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za pierwsze półrocze 2017 r. oraz przedłożenia w tym samym terminie informacji dotyczącej wydobycia, a także kopii dowodów uiszczonych opłat.

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (art. 134 ust. 1, art. 137 i art. 141) opłatę przedsiębiorca ustala samodzielnie poprzez obliczenie iloczynu stawki opłaty i ilości kopaliny wydobytej w ciągu półrocza. 60% ustalonej opłaty przedsiębiorca wpłaca na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzona jest działalność, a 40%  na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla piasków i żwirów, czyli kopalin wydobywanych na terenie powiatu grójeckiego, stawka wynosi 0,59 zł za tonę.

Uwaga! Zgodnie z art. 137 Prawa geologicznego i górniczego jeśli wysokość należnej opłaty nie przekracza 300 zł, nie ma obowiązku jej wnoszenia. Nie zwalnia to jednak z konieczności przedłożenia informacji wszystkim organom.

Informację oraz dowody wpłat należy złożyć do organu koncesyjnego, czyli Starostwa Powiatowego, do gminy, na terenie której prowadzona jest działalność oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wzór informacji zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 lutego 2015 r.
w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 406). Z kolei stawki opłat określone
są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 888).

 

Przeczytano: 405 razy.| Wydrukuj|Do góry