Aktualności

05 lipca 2017 12:48 | Aktualności

PODZIEKOWANIA DLA STRAŻAKÓW

W czwartek 29 czerwca 2017 r. przez Gminę Pniewy przeszła nawałnica burzowa, która wyrządziła ogromne szkody. Strażacy interweniowali kilkanaście razy, wyjeżdżając do połamanych drzew oraz zerwanych dachów. Zerwane zostały również linie energetyczne.

Wiele dróg gminnych i powiatowych zostało przez pewien czas zablokowanych. Podczas interwencji strażacy skupili się głównie za usuwaniu powalonych lub nachylonych drzew, które zagrażały bezpośrednio bądź całkowicie zablokowały ciągi komunikacyjne i piesze oraz na zabezpieczaniu mienia mieszkańców. Warto podkreślić, że podczas prowadzonych działań i trwającej nawałnicy żaden strażak – ratownik i mieszkaniec naszej gminy nie odniósł żadnych obrażeń i nie uległ wypadkowi. 

W usuwaniu skutków nawałnicy brały udział wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadające na wyposażeniu samochody specjalne, które szybko usuwały powalone drzewa i sprzątały połamane gałęzie z dróg, jak również zabezpieczali zniszczone budynki i dachy. Domy zostały przykryte przed deszczem plandekami.

W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Pniewy Wójt gminy Pniewy pragnie podziękować Gminnemu Komendantowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ochotnikom -strażakom z terenu gminy Pniewy a także wszystkim, którzy brali czynny udział, za zaangażowanie w wykonywaniu zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy w miejscowościach na terenie naszej Gminy. Wypełniając strażacką powinność strażacy udowodnili, że w pełni zasługują na zaufanie, jakim obdarza ich społeczeństwo. Godna naśladowania postawa Druhów świadczy o głęboko zakorzenionym poczuciu misji strażaka – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Przeczytano: 1029 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: