Aktualności

03 lipca 2017 16:04 | Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Pniewy

Absolutorium dla Wójta Gminy Pniewy

Udzielenie Wójtowi Gminy Pniewy absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r. to najważniejsza decyzja podjęta przez Radnych Gminy Pniewy na sesji, która odbyła się 30 czerwca 2017r. .

Radni Gminy Pniewy docenili ciężką pracę Wójta Wiesława Nasiłowskiego na rzecz Gminy i udzielili mu jednogłośnie absolutorium. Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pniewy oraz przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku. Sprawozdanie z wykonania budżetu, obie opinie oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. Udało się zrealizować najważniejsze zaplanowane inwestycje, a wszystko dzięki dobrej współpracy samorządowców. Wiesław Nasiłowski podkreśla, że absolutorium to zaszczyt i wyzwanie na kolejne lata jego kadencji.

 

Przeczytano: 745 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: