Aktualności

21 lutego 2017 09:01 | Aktualności

Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy dot. linii 400kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Sejm RP rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł Marek Suski. Projekt ustawy rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określony w załączniku do ustawy.

Grupa zadań inwestycyjnych włączanych niniejszą nowelizacją do wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obejmuje następujące inwestycje:
a)   „modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna ”,
b)   „budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów),
c)    „budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa”,
d)   „modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki”,
e)   „modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce”.

Wprowadzona zmiana będzie skutkowała wsparciem i objęciem szczególnym nadzorem ww. zadań inwestycyjnych, które wymagają priorytetowej, przyspieszonej ścieżki pozyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji. Uznanie wskazanych inwestycji za inwestycje o charakterze strategicznym umożliwi skorzystanie z wszelkich instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.

Podstawowe korzyści z zastosowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy to:
• organicznie ilości pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji (kompleksowa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, łącząca w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej),
• skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę w rękach jednego organu – wojewody z obszaru tego województwa, na którym zlokalizowany jest najdłuższy odcinek inwestycji,
• skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji,
• rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji wydawanych w I instancji.

Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez przyspieszenie i usprawnienie procesów planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

 

źródło - http://www.grojecmiasto.pl/index.php/50-informacje/infugim/4284-informacja-w-sprawie-prac-na-projektem-ustawy-dot-linii-400kv

Przeczytano: 679 razy.| Wydrukuj|Do góry