Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

20 listopada 2020 09:58 | Aktualności

KGW Dziarskie Babki Kocerany realizuje projekt "Dzięki jabłonce i nakrętce aktywności w Koceranach więcej"

Drodzy mieszkańcy oraz sympatycy Koła, właśnie kończymy realizację projektu "Dzięki jabłonce i nakrętce aktywności w Koceranach więcej" finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Grójeckiego w ramach projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A pt. Powiatowe Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej.
W ramach projektu „Dzięki jabłonce i nakrętce aktywności w Koceranach więcej” mogłyśmy postawić na działce wiejskiej nakrętkozbieracz oraz posadzić miniogród jabłoniowy ze starymi odmianami drzew.
Jako Koło Gospodyń Wiejskich kultywowanie tradycji i dziedzictwa wsi mamy zapisane nie tylko w Statucie, ale również w sercach, dlatego nie zapominamy o naszym znaku rozpoznawalnym, czyli jabłku. Powiat grójecki to również serce Największego Sadu Europy. Łącząc to stworzyłyśmy mały ogród jabłoniowy, w którym będą rosły drzewa starych, często zapomnianych odmian. Każda odmiana została opisana nazwą i krótką charakterystyką. Dzięki temu dzieci będą mogły dowiedzieć się, co było wcześniej uprawiane na naszych ziemiach a dorośli przypomnieć sobie i powspominać dawne czasy i smaki.
Kolejnym krokiem było postawienie pierwszego na terenie Gminy Pniewy nakrętkozbieracza, który będzie ''zarabiał" na utrzymanie urządzeń na działce wiejskiej, prowadzenie tam dalszych inwestycji oraz organizowania życia społeczno- kulturalnego.
Zachęcamy wszystkich do zbierania nakrętek oraz wrzucania ich do naszego zbieracza.
Jednocześnie musimy serdecznie podziękować naszym mieszkańcom za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w realizację naszych pomysłów. Zawsze możemy liczyć na mieszkańców, którzy nie raz już pokazali swoje zaangażowanie w tworzenia dobra wspólnego.
 
Tekst i zdjęcia: KGW Dziarskie Babki Kocerany

Zdjęcia: