Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

10 września 2020 14:08 | Aktualności

Zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach do składania ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i zapobieganiu uzależnieniom

zaproszenie_gkrpa_pniewy.jpg

Załączniki:

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii [3.35 MB]