Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

29 czerwca 2020 14:28 | Aktualności

Środki unijne na scenę plenerową w Osieczku!

29 czerwca br. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i Skarbnik Agata Grzejszczyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisali umowę o dofinansowanie budowy sceny plenerowej w Osieczku. Kwota dofinansowania wyniesie 33 718,00 zł i stanowi 43,18% planowanych kosztów realizacji inwestycji. Umowa jest wynikiem złożonego jesienią ubiegłego roku Wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem”.

Gmina Pniewy otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania możliwą dla jednostek samorządu terytorialnego.  Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie promowania zasobów i produktów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez wybudowanie sceny plenerowej w miejscowości Osieczek w gminie Pniewy.  Wybudowanie nowego obiektu pozwoli na organizację wydarzeń i imprez o charakterze lokalnym na wysokim poziomie. Oprócz tradycyjnej Nocy Świętojańskiej planowane są również inne imprezy plenerowe, które zyskają nowe, odpowiednie miejsce na ich animację. Wykonanie tego zadania jest kolejnym etapem uatrakcyjniania terenu wokół zalewu w Osieczku i stwarzania w nim miejsca integracji naszej lokalnej społeczności. Wykonawca prac budowlanych został już wyłoniony, a zakończenie prac planowane jest do końca sierpnia 2020r.

 

loga_zestaw.jpg

Zdjęcia: