Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

29 czerwca 2020 11:35 | Aktualności

Ponad 250 tys. zł dotacji na inwestycje w Gminie Pniewy!

26 czerwca br. w Centrum Kultury w Żyrardowie zostały podpisane umowy na dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Pniewy. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentował Wicemarszałek Rafał Rajkowski i Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak zaś Gminę Pniewy reprezentował Wójt Ireneusz Szymczak i Skarbnik Agata Grzejszczyk.

Podpisano umowy na łączną kwotę ponad 250 tysięcy złotych. 

  1. W ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację dwóch zadań: remont drogi gminnej w Kruszewku na kwotę 125 000,00 zł oraz renowację zbiornika wodnego w Michrowie na kwotę 57 000,00 zł.
  2.  Z programu  MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 na realizację remontu w OSP Ciechlin na kwotę 20 000,00 zł.
  3. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 podpisanych zostało 5 umów na łączną kwotę 50 000,00 zł. Z dofinansowania w 2020 roku skorzysta 5 sołectw (po 10 000,00 zł na sołectwo) na realizację przedsięwzięć: