Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

08 stycznia 2020 11:47 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Ustalenie planu pracy Komisji Rady Gminy.
  2. Ustalenie terminarza sesji oraz planu pracy Rady Gminy Pniewy.
  3. Wolne wnioski i sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                              Przewodnicząca Komisji Skarg,

                                                                   Wniosków i Petycji

                                                                    /-/Urszula Lesiak