Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

20 grudnia 2019 15:07 | Aktualności

XX Sesja Rady Gminy

20 grudnia br. odbyła się XX Sesja Rady Gminy podczas, której zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pniewy na rok 2019, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pniewy w roku szkolnym 2019/2020 i przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2019-2032”. Na początku sesji Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak podziękował zawodnikom drużyny Gminy Pniewy:  Rafałowi Orzechowskiemu, Stanisławowi Dusza, Danielowi Bloch, Norbertowi Korczak i Sebastianowi Wlazło, za udział i zwycięstwo w Mikołajkowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu. Drużyna Gminy Pniewy zajęła I miejsce, a królem strzelców został Norbert Korczak. Następnie wszystkim Radnym i Sołtysom zostały wręczone terminarze na 2020 rok. Po wyczerpaniu porządku obrad, Radni i Sołtysi udali się na spotkanie wigilijne zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się także ks. Krzysztof Mindewicz, ks. Zbigniew Chmielewski, ks. Wojciech Kołakowski, Państwo Hanna i Henryk Skoneccy, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Marzena Rosołowska, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Pniewy, nauczyciele i Rada Rodziców z PSP w Kruszewie. Na wstępie Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak krótko podsumował inwestycje prowadzone w ostatnim roku na terenie gminy oraz złożył podziękowania Panu Henrykowi Skoneckiemu za pomoc przy budowie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Kruszewie. Następnie ks. Krzysztof Mindewicz odczytał fragment ewangelii i pobłogosławił opłatek, którym staropolskim obyczajem podzielili się zgromadzeni.

W tym dniu świąteczną wizytę w Urzędzie Gminy Pniewy złożyły również przedstawicielki KGW "Michrowianki": Pani Beata Dusza, Anna Ciechocińska i Monika Dusza.

Wójt Gminy Pniewy dziękuję wszystkim za przybycie i wspólne przeżywanie tajemnicy zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Zdjęcia: